Prace artystyczne / Artworksnielot / flightless

instalacja teoretycznie kinetyczna / theoretically
kinetic installation, 2020


pomnik Pi / Pi monument

instalacja-obiekt / installation-object, 2019


Map of my territory (5.6)

instalacja-obiekt / installation-object, 2019


deklinacja entropii
entropy declination

instalacja / installation, 2019


5190

instalacja-obiekt / installation-object, 2019


n tropi a

instalacja / installation, 2018


ZMIANA / CHANGE

instalacja wideo / video installation, 2018


Przegięcia i ekstrema
Inflection Points and Extrema

instalacja wideo / video installation, 2016


Obraz wyczerpujący
Exhausting image

instalacja wideo / video installation, 2016


Zenon2

instalacja wideo / video installation, 2015


Ciałka oznaczone
Definite Integral Figures

instalacja wideo / video installation, 2015


J. Jernajczyk: Granice koła, 2015

Granice koła / Limits of a Circle

instalacja wideo / video installation, 2015


Reszta01

Reszta / The Remainder

instalacja wideo / video installation, 2014


Granice ruchu

Granice ruchu
Limits of Movement

instalacja multimedialna / digital installation, 2013


Efekt koła rowerowego
Bicycle wheel effect

instalacja interaktywna / interactive installation, 2013


Hipocykloida

Hipocykloida / Hypocycloid

instalacja interaktywna / interactive installation, 2013


CONCERTO

CONCERTO COCCODÉ

wideo / video, 2012


Punkt zwrotny

Punkt zwrotny / Turning point

instalacja wideo / video installation, 2012


zapis-05

ZAPIS / RECORD

instalacja kinetyczna / kinetic installation, 2011


J. Jernajczyk: 90-60-90, Krzywe proste, Toruń 2011

90-60-90

instalacja / installation, 2011


J. Jernajczyk: Portret Pi, Galeria Zamkowa, Lubin 2011

Portret Pi / Portrait of the Pi 

druk cyfrowy / digital print, 2011


J. Jernajczyk: FIBRAFON, 2010

FIBRAFON

interaktywna instalacja dźwiękowa / interactive
sound installation
, 2010


opisy starszych prac będą sukcesywnie uzupełniane …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.