Ciałka oznaczone / Definite Integral Figures

instalacja wideo, pętla animowana / video installation, animated loop, 2015

Na ekranie prezentowany jest ruchomy zarys kobiecego ciała. Kształt staje się precyzyjny w momentach statycznych, w ruchu zaś traci swoją dokładność. / The screen shows the outline of a moving female body – figure. That shape becomes precise in static moments and in movement it loses its clarity.

Tytuł pracy nawiązuje do matematycznej całki oznaczonej, która odpowiada polu pod krzywą (wykresem funkcji). W teorii pole to można przybliżać za pomocą pionowych „słupków”, których liczba dąży do nieskończoności (na skończonym przedziale) a szerokość każdego z nich dąży do zera. / The installation’s title is a play on words between ”integrals” (Polish: całka) and “body/figure” (ciałka). In geometrical interpretation, definite integral corresponds to the area under a curve (under the graph of a function) in a set -out section. In theory, that area can be approximated by rectangular “bars”, the number of which approaches infinity (on a finite section), whereas the width of each one of the bars approaches zero.

W praktyce obliczeniowej trzeba jednak zawsze zdecydować się na jakąś, z góry ustaloną dokładność. Przykładowo w obrazie cyfrowym pojedynczy słupek nigdy nie może być cieńszy niż szerokość piksela.
In practice, we have to decide on some specified precision. For example, on the screen, a single bar will never be thinner than the width of a pixel.

Ciałka oznaczone prezentowane były na wystawach / work presented at the following exhibitions:

  • GRANICE 2015, Galeria KINO, Wrocław,  grudzień 2015;
  • Polish Scientific Networks, Oratorium Marianum, Wrocław, czerwiec 2016.

Praca powstała w ramach realizacji projektu badawczego „Wizualizacja zagadnień naukowych – przykłady klasyczne w ujęciu nowych mediów cyfrowych”, który finansowany był przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. / This work was realised as a part of the research project “A visualization of scientific issues – classic examples in new digital media”, funded by the Foundation for Polish Science.

stopkaFNP3

Brak możliwości komentowania.