5190

instalacja-obiekt / installation-object, 2019

Ciężar łba w przybliżeniu równy jest ciężarowi wody wypartej przez ten łeb (5190 g.)
The weight of the head is approximately equal to the weight of the water displaced by this cranium (5190 g.)

Wielkie Wyparcie – performance ukazujący istotę instalacji „5190”, zrealizowany podczas otwarcia wystawy Katedry Sztuki Mediów „własna miara / własny wymiar” (galeria Neon, Wrocław, 11.04.2019).
The Grand Displacement – performance showing the essence of the installation „5190”, presented during the opening of the exhibition „own measure / own dimension” (Neon gallery, Wrocław, April 2019).

.

Brak możliwości komentowania.