Efekt koła rowerowego

instalacja interaktywna, 2013

J. Jernajczyk: Efekt koła rowerowego, 2013

Obracające się ze stałą prędkością koło rejestrowane jest przez kamerę, a obraz z kamery na bieżąco wyświetlany jest na ekranie. Za pomocą interfejsu dotykowego odbiorca może sterować częstotliwością pracy kamery. W zależności od wybranych ustawień, koło widoczne na ekranie będzie poruszać się z inną prędkością, bądź w przeciwnym kierunku niż koło rzeczywiste.

 

Z podobnym efektem często spotykamy się w telewizji oraz w kinie – koła jadących pojazdów obracają się w odwrotną stronę niż powinny (niż wynika to z kierunku ruchu). Przyczyną tego zjawiska jest błąd próbkowania zwany aliasingiem. Polega on na tym, że częstotliwość próbkowania (w wypadku filmu jest to liczba zdjęć robionych przez kamerę w czasie jednej sekundy) jest zbyt niska w stosunku do prędkości zmian zachodzących w próbkowanym sygnale (rejestrowanym zjawisku). Ponieważ efekt ten na szeroką skalę obserwowany był podczas emisji pierwszych westernów, nazwany został efektem koła dyliżansu.

Praca prezentowana na wystawie Przestrzenie ruchów dyskretnych (Ossolineum, Wrocław, 2013).

Brak możliwości komentowania.