pomnik Pi / Pi monument

instalacja-obiekt / installation-object, 2019

Instalacja, zaprezentowana po raz pierwszy na Wystawie Wzorowej (Entorpia, Wrocław, 2019), stanowi rozwinięcie koncepcji zapoczątkowanej w pracy Portret Pi (2011). / The installation develops the concept initiated in the work Portrait of Pi (2011).


fot. K. Gwoździk, T. Dobiszewski

Istotą instalacji jest czysto wizualne przedstawienie liczby Pi, bez odwoływania się do zapisu formalnego, dokonane za pomocą stosunku objętości odpowiednich brył. / The essence of the installation is a purely visual representation of the number Pi, as the ratio of the volume of appropriate solids, without reference to a formal notation.

 

Brak możliwości komentowania.