Przegięcia i ekstrema / Inflection Points &Extrema

instalacja wideo, pętla animowana/ video installation, animated loop, 2016

Tytuł animacji odnosi się do matematycznych terminów określających charakterystyczne miejsca na wykresie funkcji: punkty przegięcia oraz ekstrema lokalne. Punkt przegięcia to miejsce, w którym funkcja zmienia się z wklęsłej na wypukłą lub odwrotnie. Ekstrema lokalne to punkty, w których na danym przedziale funkcja przyjmuje wartość najmniejszą (minimum) bądź największą (maksimum). / This work refers to the characteristic points of a mathematical function: the extrema (minima and maxima) and inflection points.

Animacja ukazuje koło toczącą się po ścieżce, która odpowiada wykresowi funkcji. Ruch ten obserwujemy jednak nie z zewnątrz, lecz z perspektywy koła. Stąd prawdziwy kształt ścieżki możemy jedynie odgadnąć na podstawie dynamiki prezentowanego ruchu. / The animation shows a wheel rolling along a path that corresponds to a graph of the function. We can observe this movement not from the perspective of an external observer but from the perspective of the moving object.

Praca prezentowana na wystawie Przesilenie w Budapeszcie w 2016 r., w ramach cyklu „Halo Wrocław!”.
Work presented at the exhibition Przesilenie (Budapest, 2016).

Brak możliwości komentowania.