Obraz wyczerpujący / Exhausting image

instalacja wideo, pętla animowana / video installation, animated loop, 2016

Praca zainspirowana starożytną metodą wyczerpywania, za pomocą której greccy matematycy potrafili przybliżać pola skomplikowanych figur. W odniesieniu do koła metoda ta polegała na wpisywaniu weń oraz opisywaniu na nim kolejnych wielokątów foremnych, które wraz ze wzrostem liczby kątów coraz lepiej przybliżały pole koła. Nigdy jednak nie mogły się z nim zrównać.
This work is inspired by the ancient method of exhaustion, which was used by Greek mathematicians to approximate the area of a circle. They circumscribed about and inscribed in the circle subsequent regular polygons. Along with the increase of the number of angles in the polygons, the area of a circle was approximated more and more precisely, but the polygon could never be equal to the circle.

Obraz ten stanowi również wizualną metaforę ludzkiego poznania, nawiązując wprost do epistemo- logicznej koncepcji Mikołaja z Kuzy, zawartej w dziele O oświeconej niewiedzy: Intelekt przeto, który nie jest prawdą, nigdy tak dokładnie prawdy nie uchwyci, iżby nie dało się w nieskończoność uchwytywać jej coraz dokładniej. Albowiem ma się on do prawdy tak jak wielokąty do koła: choćby się wpisywały w koło coraz większą liczbą kątów i coraz bardziej do niego upodabniały, przecież nigdy z nim się nie pokryją: nawet gdyby w nieskończoność mnożyć liczbę kątów, nigdy nie wyjdzie z tego ich tożsamość z kołem.
It also refers to the epistemological visual metaphor by Nicolas of Cusa, who compared the fullness of truth to an ideal circle, a human tending to the truth to the polygons circumscribed into that circle: Hence, the intellect, which is not truth, never comprehends truth so precisely that truth cannot be comprehended infinitely more precisely. For the intellect is to truth as [an inscribed] polygon is to [the inscribing] circle. The more angles the inscribed polygon has the more similar it is to the circle. However, even if the number of its angles is increased ad infinitum, the polygon never becomes equal [to the circle] unless it is resolved into an identity with the circle (Nicholas of Cusa, On Learned Ignorance).

W pewnym momencie nie sposób odróżnić ewoluującej na ekranie figury od koła. Jednak w idealne geometryczne koło wpisana jest niewymierność (związania z liczbą π), dlatego też figura ta po chwili znika z ekranu niczym bańka mydlana. Tego bowiem, co niewymierne, nie sposób utrwalić w materii.

Praca Obraz wyczerpujący prezentowana była na wystawach / Work presented at the following exhibitions:

  • MathArt koło Vinci, Vinci Fit Art, Wrocław, wrzesień 2016;
  • OBRAZ PORUSZONY, DoubleTree by Hilton, Wrocław, marzec-kwiecień 2017;
  • PERMEATION – Przenikanie, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Tianjin, Chiny, wrzesień 2018.

Brak możliwości komentowania.