Granice ruchu / Limits of Movement

instalacja cyfrowa, program komputerowy / digital installation, computer program, 2013

Granice ruchu

Instalacja odnosi się do ograniczeń wzrokowej percepcji ruchu. Wszystkie trzy widoczne na ekranie punkty poruszają się ruchem obrotowym wzdłuż okręgów, chociaż przy bezpośrednim oglądzie wydaje się, że porusza się tylko punkt na okręgu środkowym. Kluczem do tej wizualnej zagadki są stosunki liczbowe zapisane wewnątrz okręgów, które informują ile obrotów na sekundę wykonuje dany punkt / All three points visible on the screen move in a rotation on the circles, however, if looked at directly it seems to us that only the point located on the inside circle is moving. The key to this visual puzzle is the numerical relationships recorded inside the circles. They indicate how many rotations per second a particular point makes:

  • 1:43200 – punkt wykonuje pełny obrót po upływie 43200 sekund, czyli po 12 godzinach. Porusza się więc z szybkością godzinowej wskazówki zegara (wskazuje właściwą godzinę). / 1:43200 – the point will make one rotation after 43,200 seconds, i.e. after 12 hours. Therefore it moves at the speed of the hour hand of a clock.
  • 1:1 – punkt wykonuje jeden obrót w ciągu jednej sekundy. Ruch tego punktu możemy obserwować bezpośrednio. / 1:1 – the point makes one rotation per second. Only the movement of that point can be observed directly.
  • 50:1 – punkt wykonuje 50 obrotów w czasie jednej sekundy. Ponieważ obraz wyświetlany jest w tej aplikacji z prędkością 50 klatek na sekundę, punkt eksponowany jest zawsze w tym samym miejscu, zatem jego ruch nie jest widoczny. / 50:1 – the point makes 50 rotations per second. Because the image in the discussed application is refreshed at the speed of 50 frames per second, the point is always exposed in the same spot, so its movement is not visible.

Praca prezentowana na wystawach / work presented at the following exhibitions:

  • Przestrzenie ruchów dyskretnych, Ossolineum, Wrocław, listopad-grudzień 2013;
  • Sytuacje, RUSZA festiwal, galeria Za szybą, ASP Wrocław, wrzesień 2014;
  • Hallo Wrocław 2016: Błąd Systemu, Cluj-Napoka, Rumunia, listopad 2015;
  • In-motion, Hotel andel’s, Łódź, październik-listopad 2015;
  • InMotion – wystawa sztuki kinetycznej, Politechnika Wrocławska, kwiecień 2016;
  • Polish Scientific Networks, Oratorium Marianum, Wrocław, czerwiec 2016;
  • MathArt koło Vinci (praca w wersji vinci), Vinci Fit Art, Wrocław, wrzesień 2016.

Brak możliwości komentowania.