Obraz poruszony 2016

Pod koniec 2016 roku ukazała się monografia Katedry Sztuki Mediów pt. „Obraz poruszony”. Wydawnictwo pod redakcją Wiesława Gołucha i Jakuba Jernajczyka zawiera 9 rozdziałów autorstwa Agnieszki Bandury, Wiesława Gołucha, Marka Grzyba, Agnieszki Jarząb, Jakuba Jernajczyka, Ryszarda Jędrosia, Piotra Komorowskiego, Ireneusza Olszewskiego i Stanisława Sasaka. Teksty te odnoszą się do historii oraz aktualnej aktywności artystycznej, badawczej i dydaktycznej Katedry Sztuki Mediów. Tom otwiera wstęp Dziekana Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów prof. Jacka Szewczyka.


Fragmenty książki, abstrakty wszystkich rozdziałów oraz wybór materiałów filmowych opisywanych w tomie znaleźć można na stronie: http://mediaart.asp.wroc.pl/monografia-2016/
Tu natomiast można przeczytać rozdział mojego autorstwa: „Ruch z bezruchu – rozważania o mechanizmie powstawania ruchomego obrazu”

Brak możliwości komentowania.