Filozofia Matematyki…

W dniach 9-10 grudnia 2016 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się w V Konferencja „Filozofia Matematyki i Informatyki”.

Zostałem zaproszony do grona 23 prelegentów i wygłosiłem referat pt. „Geometryczne modele ewolucji wiedzy naukowej – na styku matematyki, filozofii i sztuk”.

Miałem zaszczyt występować wśród tak zasłużonych postaci polskiej nauki jak prof. Roman Duda, ks. prof. Michał Heller, prof. Roman Murawski, prof. Zbigniew Semadeni, czy prof. Jan Woleński.

Program konferencji oraz abstrakty wszystkich wystąpień znaleźć można na stronie: http://www.logika.amu.edu.pl/konferencjaV.php

Brak możliwości komentowania.