Polish Scientific Networks

ma-psn-01

Wystawa moich prac multimedialnych towarzyszyła uroczystości otwarcia konferencji Polish Scientific Networks 2016, która odbyła się 30.06.2016 r. w Oratorium Marianum na Uniwersytecie Wrocławskim.

Konferencje Polish Scientific Networks organizowane są cyklicznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademię Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Hasło tej edycji konferencji brzmiało: Science & Business.

Na wystawie prezentowałem autorski cykl instalacji, które odnoszą się do zagadnień matematycznych. Nie tylko inspirują się nimi, ale, co ważniejsze, przybliżają je i wyjaśniają. Zaprezentowane podczas Polish Scientific Networks 2016 realizacje odwołują się do takich problemów jak: całka oznaczona, liczby niewymierne, nieskończoność czy geometrie nieeuklidesowe.

Brak możliwości komentowania.