Hipocykloida

instalacja interaktywna, 2013

Hipocykloida

Interaktywna wersja pracy Punkt zwrotny z 2012 r.
Dotykając ekranu możemy ujawnić zasadę, według której porusza się widoczny na ekranie punkt. Okazuje się, iż punkt leży na obwodzie koła, które toczy się wewnątrz koła o dwukrotnie większej średnicy. Krzywa wykreślana przez ten punkt to hipocykloida. W tym szczególnym wypadku, kiedy to koło wewnętrzne ma dwukrotnie krótszą średnicę od koła zewnętrznego, hipocykloida redukuje się do odcinka – średnicy zewnętrznego koła. Więcej informacji na temat hipocykloidy i jej znaczenia w historii nauki znaleźć można w opisie realizacji Punkt zwrotny.

Praca prezentowana na wystawach:

  • Przestrzenie ruchów dyskretnych, Ossolineum, Wrocław, listopad-grudzień 2013;
  • Re: CYKLING, Galeria Entropia, Wrocław, maj 2014;

Brak możliwości komentowania.