CONCERTO COCCODÉ

wideo, 2012

CONCERTO

Nagranie zrealizowane zostało podczas pleneru Katedry Sztuki Mediów (ASP Wrocław), który odbył się we wrześniu 2012 r. w Nawojowie Łużyckim.

Fragment rozmowy z Łukaszem Huculakiem zamieszczonej w katalogu do wystawy Błąd Systemu.

ŁH: Jest taka anegdota o słoniu, który namalował trąbą „fowistyczny obraz”. Kpisz z inteligencji kur,
czy bardziej z twórców awangardy muzycznej?
JJ: Nigdy nie śmiałbym kpić z kur! Już prędzej z artystów. Ale w tym wypadku nie kpię z nikogo. Przeciwnie, staram się podkreślić doniosłość faktu, że sztuka, w ślad za nauką, doceniła w końcu wartość zasad rządzących światem, które są głęboko ukryte pod zjawiskami, takich jak np. losowość. Twórcy XX w. zainteresowali się wewnętrzną (emocjonalną, ontologiczną czy też logiczną) strukturą zjawisk fizycznych i artystycznych. W obszarze muzyki stosunkowo niedawne odkrycia i eksperymenty pozwoliły zwrócić uwagę na pomijane wcześniej aspekty dzieła, takie chociażby jak struktura spektralna dźwięku, czy też mniej lub bardziej kontrolowane zjawiska aleatoryczne…

Praca prezentowana na wystawach:

  • PLNR, Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności, ASP Wrocław, grudzień 2012;
  • Hallo Wrocław 2016: Błąd Systemu, Cluj-Napoca, Rumunia, listopad 2015;
  • Coraz ciaśniej w naszej klatce, Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych, Kraków, marzec 2016;
  • Dar Wrocławia, Duża Aula ASP w Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku, maj-czerwiec 2019;
  • Bass&Beat Festival, Dolnośląskie Centrum Filmowe, Wrocław, październik 2019.

Brak możliwości komentowania.