Elementy nauk ścisłych w sztuce

 

Sztuka Mediów, I rok lic.
prowadzący: ad. Jakub Jernajczyk

Joanna Bonder: z serii Ozłoceni, druk cyfrowy, 2008

Elementy nauk ścisłych w sztuce to autorski przedmiot prowadzony na kierunku Sztuka Mediów od 2008 r. W ramach zajęć studenci zapoznają się z zagadnieniami z obszaru nauk ścisłych (matematyki, logiki, informatyki, fizyki oraz wybranych działów filozofii), których znajomość jest wskazana bądź niezbędna do świadomego i biegłego posługiwania się mediami cyfrowymi w procesie twórczym.

Z jednej strony akcentowany jest tu wpływ jaki nauka wywiera na sztukę, z drugiej zaś rola jaką sztuka może odgrywać przy prezentacji i popularyzacji wiedzy. Tematy poruszane podczas zajęć zostały dobrane w taki sposób, aby zminimalizować lub nawet wykluczyć konieczność posługiwania się specjalistyczną terminologią oraz skomplikowanymi wzorami. Głównym narzędziem poznawczym jest tutaj obraz.

Jednym z celów zajęć jest przekonanie studentów, że nauka nie tylko gwarantuje niezbędną bazę technologiczną, ale może również stanowić dla twórcy bogate źródło inspiracji. Realizując zadanie semestralne studenci ćwiczą umiejętność syntetycznego ujmowania oraz prezentacji złożonych problemów naukowych za pośrednictwem wybranych mediów sztuki.

Prezentowane poniżej prace zrealizowane zostały przez studentów w ciągu kilku ostatnich lat:


Natalia Fałowska: Czas – przestrzeń – ruch, 2011


Dominika Ćwiertnia: DROGA / PATH, 2012


Aleksandra Bolcek, Paweł Bieniasz: LUCID DREAM, 2012


Anita Kotlarska: Nadmiar i Brak, 2013


Zuzanna Adamczyk: Zbiory dyskretne, 2014


Dawid Okoński: Dychotomia, 2015


Paulina Onufruk: Paradoks bliźniąt, 2015


Magdalena Zięba: PUMASKOP, 2016


Zachariasz Jędrzejczyk: Negacja piksela, 2016

Brak możliwości komentowania.