Nowe publikacje 2018

W roku 2018 wydane zostały dwie monografie naukowe zawierające rozdziały mojego autorstwa. 

Nakładem wydawnictwa Universitas ukazała się anglojęzyczna monografia Mathematical Transgressions 2015 (red. P. Błaszczyk, B. Pieronkiewicz), zawierająca napisany wraz z Bartłomiejem Skowronem (Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej) rozdział Circle and sphere – geometrical speculations in philosophy. W tekście tym akcentujemy poznawcze znaczenie metafor wizualnych.

Druga publikacja, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM, to monografia „Problemy filozofii matematyki i informatyki”, pod redakcją Romana Murawskiego i Jana Woleńskiego. Tom ten zawiera rozdział mojego autorstwa pt. Ziarna myśli – o własnościach dyskretnych form reprezentacji informacji, w którym analizuję fundamentalny dla naszej kultury model nieciągłego zapisu danych, w tym również dyskretną reprezentację obrazu.

Brak możliwości komentowania.